Luennot

Positiivisuus elämässämme

Ole tietoinen negatiivisesta, mutta pidä fokus positiivisessa – johtaa onnistumiseen! Positiivisuudella saat positiivisia kokemuksia ja positiivista palautetta. Jos keskityt negatiivisiin asioihin, näet ympärilläsi olevat huonot puolet. Jos se mitä toivot, on voimakkaampi kuin se, mitä pelkäät, pysyy toimintasi positiivisena.

Luennolla löydämme tien positiiviseen ajatteluun!


Muutos mielessä

Muutosta pelätään – ja sen tuomaa epävarmuutta. Muutos luo kuitenkin mahdollisuuksia. Ne kannattaa ottaa vastaan ja hyödyntää.

Emme voi vaikuttaa muutokseen, voimme vaikuttaa vain asenteeseemme muutosta kohtaan.

Ota muutos vastaan avoimin mielin ja positiivisuudella!


Asenteeseen voi vaikuttaa

Kun valitaan ryhmästä 5 henkilöä, jotka lähtökohdiltaan ovat yhtä päteviä ja jotka saavat saman koulutuksen kyseiseen tehtävään, suoriutuvat he eri tavalla

  • 1 on erinomainen
  • 3 on keskitasoa
  • 1 tarvitsee tukea ja apua

Tärkein selittävä ero löytyy motivaatiosta, asenteesta ja itseluottamuksesta. Nämä määrittävät myös sinun menestymisesi tason: mitä parempi on motivaatiosi, asenteesi ja itseluottamuksesi taso, sitä kokonaisvaltaisemmin voit käyttää tietojasi ja osaamistasi.

Näihin paneudumme luennolla.


Maailma(mme) ajatusmalliemme värittämänä

Me kaikki luomme ymmärryksemme mukaisia sisäisiä ajatusmallikuvia – paradigmoja ja heijastamme ne sitten ympäristöömme, ulkomaailmaan. Ajatusmallit määrittävät mielipiteemme, asenteemme ja käyttäytymisemme ja niin ollen myös saamamme tulokset.

Jos haluamme reagoida elämässä oikealla tavalla ja ohjata toimintaamme, on opittava näkemään todellisuus selkeästi: vääristynyt ajatusmalli johtaa vääristyneisiin mielipiteisiin, asenteisiin ja tekoihin, mikä puolestaan luo vääristyneitä tuloksia.

Tarkista toimivatko ajatusmallisi hyväksesi vai pitääkö niitä muuttaa.