Mitähän tekisit elämässäsi, jos kaikki olisi mahdollista? Jos voisit täysin vapaasti valita polkusi?

Mitä jos voisitkin? Jos voisit itse vaikuttaa elämääsi? Asenteeseesi? Motivaatioosi? Positiivisuuteesi?

Jos voisit vahvistaa itseluottamustasi ja saada voimavarasi käyttöösi?

UNELMOI JA USKALLLA!

Kaikkihan lopulta lähtee siitä, mitä Sinä ajattelet ja uskot!

Sinun elämääsi muutat ja siihen vaikutat Sinä – omilla ajatuksillasi ja niitä seuraavilla teoilla.

 

UNELMISTA TAVOITTEITA

Unelmat ja tavoitteet eroavat toisistaan. Tavoitteet ovat unelmia, joilla on päämäärä ja aikataulu. Unelmoida kannattaa isosti, mutta tavoitteet tulisi pilkkoa hyvinkin pieniin palasiin. Silloin osatavoitteen saavuttamisessa saavutetaan myös onnistumisen tunne ja säilytetään motivaatio. Pienten osatavoitteiden ketjun saavuttaminen johtaa unelman toteutumiseen. Pienenkin asian tekeminen vie kohti tavoitetta.

Unelmien toteutumisen tiellä on aina iso joukko harha-askelia ja erehdyksiä, jopa kriisejä ja kaikenlaisia unelmien tappajia. Mutta ne ovat tarpeellisia. Ne pakottavat meitä muuttamaan tilannetta, havaitsemaan herkästi ympäristöä ja ennen kaikkea kuuntelemaan itseämme. Unelmista puhuttaessa syntyy helposti harhakuva, että tavoitellaan pysyvää ja täydellistä onnea tai että asiat pitäisi aina olla mielettömän hyvin. Joskus on edistymistä jo se, jos osaamme ajatella edes neutraalisti.

Negatiivisuus on usein korostuva ajatusmalli, jossa huomaamme helpommin ikävät asiat ja näemme negatiiviset viestit vahvempina. Tämä herättää ahdistusta ja vaikeuttaa positiivisten asioiden havaitsemista. Negatiivisuus luo negatiivisuutta ja positiivisuus positiivisuutta. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten asioihin suhtautuu. Positiivinen asenne on mahdollista valita tietoisesti.

Autamme ihmisiä ja yrityksiä sekä ihmisiä yrityksissä hyödyntämään laajasti potentiaaliaan. Voimme esimerkiksi yhdessä opetella löytämään ja hyödyntämään yksilöiden vahvuuksia, oppia tunnistamaan rajoittavat ajattelumallit tai selvittää se 20 %  toimista joka saa aikaan 80 % tuloksista.

Goal Mapping: Unelman saavuttamista

Onko sinulla tavoitteita tai unelmia, joiden saavuttaminen tuntuu lähes mahdottomalta? Onko elämäsi tai työsi suunta hukassa tai tavoite jäsentymättä?

Brian Maynen kehittämä Goal Mapping on ainutlaatuinen menetelmä todellista, aitoa menestystä haluaville. Menetelmä auttaa kehittämään voimauttavia ajattelutapoja, voittajan asennetta ja luo tehokkaita tapoja toimia. Olipa tavoitteesi sitten oman elämäsi suunnan löytäminen, yrityksesi tuloskunnon parantaminen tai mestaruus omassa lajissasi, Goal Mapping voi olla ratkaiseva menetelmä tavoitteidesi saavuttamiseen.

Goal Mapping ei ole ainoastaan tavoitteiden asettamista, vaan siihen liittyy myös paljon oppia mielen toiminnasta, positiivisesta ajattelusta ja oikean asenteen luomisesta. Valmennuksessa opit asioita itsestäsi ja omien voimavarojesi hyödyntämisestä.

Goal Mapping -valmennus antaa vankat työkalut, joilla helpotat tavoitteisiin pääsemistä. Siten kaikki elämän eri osa-alueiden tavoitteet on helpompi saavuttaa. Goal Mapping on loistava työkalu myös johtamiseen ja liiketoiminnan tehostamiseen.

Kiinnostuitko? Tutustu tarkemmin:

Goal Mapping on itsensä kehittämisen ja tavoitteen asettamisen menetelmä.
Tavoitteen asettamisen avuksi on useita menetelmiä ja useimmat perustuvat sanalliseen toistoon, mutta tämä on erilainen ja perustuu sekä sanoihin että kuviin. Ja liikkeelle lähdetään omista unelmista, toiveista ja tavoitteista. Menetelmä sopii aloittaville opiskelijoille, opiskelunsa päättäville, kurssin osallistujille, urheilijoille, valmennettaville ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä. Myös yritykset ovat tiedostaneet tavoitteiden asettamisen tärkeyden ja Goal Mapping -menetelmää ovat menestyksekkäästi käyttäneet mm. Microsoft, Coca-Cola, Google, Facebook, Siemens.

Perinteisesti tavoitteiden tekemiseen käytetään toistoja ja vasenta aivopuoliskoa, joka vastaa loogisesta ajattelusta ja käyttää sanoja, kirjaimia ja numeroita. Goal Mapping-menetelmässä aktivoidaan lisäksi oikeaa aivopuoliskoa, joka vastaa visuaalisuudesta ja hahmotuksesta ja joka käyttää kuvia, värejä ja tunteita. Menetelmä perustuu siihen, että aktivoidaan molempia aivopuoliskoja yhdessä. Käyttämällä aivojen molempia puoliskoja luodaan yhteys alitajuntaan, joka todellisuudessa ohjaa käyttäytymistämme ja valintojamme. Alitajunta työskentelee puolestamme kohti tavoitetta 24 tuntia vuorokaudessa.
Goal Mapping voi auttaa pienissä ja konkreettisissa asioissa, kuten laihduttamisessa, tupakanpolton lopettamisessa tai parempien urheilutulosten saavuttamisessa, mutta se voi auttaa myös löytämään täysin uuden suunnan työlle, ihmissuhteille tai koko elämälle. Se toimii tien viitoittajana jokaisella elämän osa-alueella.

Goal Mapping ei ole vain tavoitteiden asettamista, vaan siihen liittyy myös paljon oppia mielen toiminnasta, positiivisesta ajattelusta ja oikean asenteen luomisesta. Se opettaa asioita itsestä ja omien voimavarojen hyödyntämisestä ja oppimalla, miten asettaa tavoitteita, voi löytää muutoksen tuomat mahdollisuudet ja hyödyntää niitä saavuttaakseen toivomansa.

Motivaation, asenteen ja itseluottamuksen kehittäminen on määräävin tekijä siinä, miten menestynyt on milläkin elämän osa-alueella.
Motivaatiota, asennetta ja itseluottamusta voi kehittää, kun asettaa itselleen mukaansatempaavia tavoitteita, kun on vahva tietoisuus tarkoituksesta ja kun on selvillä siitä, mihin suuntaan tulee kulkea. Tavoitteen voi asettaa juuri siitä aiheesta, josta haluaa ja juuri sellaiseksi kuin haluaa; unelmointi on sallittua! Osatavoitteet auttavat tavoitteen saavuttamisessa ja motivaation ylläpitämisessä ja sekä osatavoitetta että päätavoitetta voi koko ajan täsmentää ja keinoja tavoitteen saavuttamiseksi voi hioa, Goal Mapeja voi olla yhtä aikaa useita.

Goal Mapin voi tehdä
o syksyksi, kevääksi, kalenterivuodeksi
o haasteen saavuttamiseksi
o rekrytointien onnistumisen saavuttamiseksi
o opintojen jäsentämiseksi
o jatko-opintojen valintaa selventämään
o myynnin kasvusta
o oman toiminnan tehostamiseksi
o tuotekehitystä tehostamaan
o oman kunnon kohentamisesta
o suorituksen saavuttamiseksi
o taloudellisen tilanteen parantamiseksi
o jne.

Luennot

Positiivisuus elämässämme

Ole tietoinen negatiivisesta, mutta pidä fokus positiivisessa – johtaa onnistumiseen! Positiivisuudella saat positiivisia kokemuksia ja positiivista palautetta. Jos keskityt negatiivisiin asioihin, näet ympärilläsi olevat huonot puolet. Jos se mitä toivot, on voimakkaampi kuin se, mitä pelkäät, pysyy toimintasi positiivisena.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on henry-ford-fin-2.png

Luennolla löydämme tien positiiviseen ajatteluun!


Muutos mielessä

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on change-1024x724.png

Muutosta pelätään – ja sen tuomaa epävarmuutta. Muutos luo kuitenkin mahdollisuuksia. Ne kannattaa ottaa vastaan ja hyödyntää.

Emme voi vaikuttaa muutokseen, voimme vaikuttaa vain asenteeseemme muutosta kohtaan.

Ota muutos vastaan avoimin mielin ja positiivisuudella!


Asenteeseen voi vaikuttaa

Kun valitaan ryhmästä 5 henkilöä, jotka lähtökohdiltaan ovat yhtä päteviä ja jotka saavat saman koulutuksen kyseiseen tehtävään, suoriutuvat he eri tavalla

  • 1 on erinomainen
  • 3 on keskitasoa
  • 1 tarvitsee tukea ja apua
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on kykyjen-polkupyörä-774x1024.jpg

Tärkein selittävä ero löytyy motivaatiosta, asenteesta ja itseluottamuksesta. Nämä määrittävät myös sinun menestymisesi tason: mitä parempi on motivaatiosi, asenteesi ja itseluottamuksesi taso, sitä kokonaisvaltaisemmin voit käyttää tietojasi ja osaamistasi.

Näihin paneudumme luennolla.


Maailma(mme) ajatusmalliemme värittämänä

Me kaikki luomme ymmärryksemme mukaisia sisäisiä ajatusmallikuvia – paradigmoja ja heijastamme ne sitten ympäristöömme, ulkomaailmaan. Ajatusmallit määrittävät mielipiteemme, asenteemme ja käyttäytymisemme ja niin ollen myös saamamme tulokset.

Jos haluamme reagoida elämässä oikealla tavalla ja ohjata toimintaamme, on opittava näkemään todellisuus selkeästi: vääristynyt ajatusmalli johtaa vääristyneisiin mielipiteisiin, asenteisiin ja tekoihin, mikä puolestaan luo vääristyneitä tuloksia.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on paradigma-2.png

Tarkista toimivatko ajatusmallisi hyväksesi vai pitääkö niitä muuttaa.

Hyvinvointia elämään

Miten voit tänään?

Haluamme kaikki voida hyvin, se on aivan itsestään selvää. Mutta nykyisessä hektisessä ja vaatimuksia täynnä olevassa yhteiskunnassa se ei aina ole niin yksinkertaista. Kaikki tietävät, mitä hyvinvointi tarkoittaa, mutta unohdamme usein, miten se saavutetaan. Ensimmäinen askel matkalla kohti hyvinvointia on pitää huolta itsestään ja läheisistään.

Elämme hyvinvointivaltiossa; me voimme ja meidän pitää voida mahdollisimman hyvin. Hyvinvointiin kuuluu työ, josta innostuu yhä uudelleen ja uudelleen. Jossa löytää itselleen statusta, valtaa ja rahaakin suuremman merkityksen. On iso riski vähätellä työn merkitystä muuna kuin tulon lähteenä, vietämmehän olennaisen osan ajasta työtä tehden.

Meillä jokaisella on vain yksi ja ainoa hyvinvointi. Jos työssä on paha olla, niin tuskin sitä mikään muu hyvä täysin kompensoi. Työhömme tyytymättöminä voimme huonosti, palamme loppuun, masennumme ja sairastumme. Voimamme eivät riitä muuhun.

Hyvinvoivina ja sisäisesti rikkaina pystymme jakamaan hyvää. Pystymme auttamaan apua tarvitsevia. Lähellä ja kaukana.

Keskustele kanssamme työstäsi / urastasi.

Työelämän palvelut ja mentorointi

Liiketoiminta kasvuun!

Yrittäjille suunnattu palvelu, jossa pureudutaan liiketoiminnan esteisiin, poistetaan niitä ja kehitetään toimintaa tuloksellisesti.

Teetkö pitkää päivää ilman selkeää fokusta? Ajaudutko tekemään päivisin jotain ihan muuta kuin yrityksellesi olisi hyödyllistä ja oleellista? Kaipaatko sparrausta tai haluaisitko oman mentorin ja tuloksia niin euroissa kuin ajankäytössä?

Räätälöidyllä palvelulla ja vankalla ammattitaidolla autamme juuri sinun tilanteeseesi soveltuvalla ratkaisulla. Valmennamme ja sparraamme liiketoimintasi uudelle tasolle konkreettisin toimenpitein ja keinoin.

 

Oletko valmis hyödyntämään kokemustamme?

Mentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä mentoroitavan henkilön että hänen organisaationsa kehittymiseen.

Osaava asiantuntija neuvoo, tukee ja kannustaa kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen.

Mentoroinnin tavoitteena on ammatillinen ja henkinen kehittyminen, työuran selkiyttäminen sekä työssä tai opinnoissa menestymisen tukeminen. Toiminta vaatii pitkäjänteistä molemminpuolista sitoutumista. Mentorointipakettimme ovat 3kk, 6kk, 12kk tai sopimuksen mukaan. Tärkeintä on löytää oleellinen ja fokusoida siihen.

Mentorointia sinulle? Kysy meiltä!

Valmistaudu vanhemmuuden vastuuseen – Osaa ja uskalla

Valmistaudu vastuuseen

Vanhemmuus on vastuuta, vastuuta lapsen elämästä.  Eikä vanhemmaksi synnytä – vanhemmaksi kasvetaan.  Vanhemmuuden vastuuseen kannattaa valmistautua ja uuteen elämäntilanteeseen ja rooliin mukautuminen aloittaa varhain. Näin kaikkein tärkein – vanhemman ja lapsen välille syntyvä perusluottamus – pääsee muodostumaan vahvaksi.  

Tuemme kurssilaistemme perheitä vahvan perusluottamuksen ja turvallisen kiintymyssuhteen syntymisessä.

Osaa ja uskalla

Vanhemmuus on riittävän hyvää, kun lapsi voi kasvaa ja kehittyä kotiympäristössään turvallisesti. Lapsen on saatava hoitoa, hoivaa, huolenpitoa, välittämistä, hellyyttä, lohdutusta… rakkautta. Silti rakkaus yksin ei riitä – tarvitaan myös rajat. Hyvään vanhemmuuteen kuuluu kyky sanoa oikeassa kohdassa ei ja kyky pitää huolta siitä, että rajoituksia myös noudatetaan. Lapsi tarvitsee vanhemmiltaan eväitä elämässä selviytymiseen ja myös rajattomasti elämäniloa.

Kurssillamme vakuutamme, että rajat ovat rakkautta ja luovat turvallisuutta.